Bảng giá gỗ ghép cao su gỗ ghép thông gỗ ghép tràm 2020

DANH MỤC SẢN PHẨM

------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

BẢNG GIÁ GỖ GHÉP (GỖ GHÉP THÔNG, GỖ GHÉP TRÀM, GỖ GHÉP CAO SU) 2021

(Đơn giá áp dụng cho đơn hàng trên 15 tấm)

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP CAO SU

Gỗ ghép cao AB 10MM: 465.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 10MM: 455.000/ tấm

Gỗ ghép cao AB 12MM: 490.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 10MM: 480.000/ tấm

Gỗ ghép cao AB 17MM: 620.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 17MM: 575.000/ tấm

Gỗ ghép cao AB 18MM: 630.000/ tấm

Gỗ ghép cao AC 18MM: 585.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 1 mặt xoan: 415.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 2 mặt xoan: 480.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 1 mặt sồi: 450.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 10MM phủ 2 mặt sồi: 550.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 18MM phủ 2 mặt xoan: 595.000/ tấm

Gỗ ghép cao su CC 18MM phủ 2 mặt sồi: 705.000/ tấm

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP TRÀM

Gỗ ghép tràm 12MM (1,2m x 2,4m): 460.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 12MM (1m x 2m): 490.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 15MM (1,2m x 2,4m): 460.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 15MM (1m x 2m): 410.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 17MM (1,2m x 2,4m): 570.000 / tấm

Gỗ ghép tràm 25MM (1m x 2m): 860.000 / tấm

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP XOAN MỘC

Gỗ ghép xoan mộc 12MM AA: 530.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 12MM AC: 480.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 15MM AA: 615.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 15MM AC: 540.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 17MM AA: 675.000 / tấm

Gỗ ghép xoan mộc 17MM AC: 555.000 / tấm

+ BẢNG GIÁ GỖ GHÉP THÔNG

Gỗ ghép thông 12MM AA: 565.000 / tấm

Thông 12MM AC: 545.000 / tấm

Gỗ ghép thông 17MM AA: 695.000 / tấm

Gỗ ghép thông 17MM AC: 655.000 / tấm

+ BẢNG GIÁ PHỦ GIA CÔNG BỀ MẶT GỖ GHÉP

- Phủ veneer xoan 0,3MM 1 mặt: 75.000/mặt

- Phủ veneer sồi 0,3MM 1 mặt: 105.000/mặt

- Phủ keo bóng: 40.000 /mặt

Bảng giá gỗ ghép cao su tràm thông xoan mộc rẻ nhất thị trường

Bảng giá gỗ ghép cao su tràm thông xoan mộc rẻ nhất thị trường

Nguồn: www.vanmdf.info